Rpg příběhy

Jsme skupina hráčů, kterou spojuje záliba ve hraní TTRPG her s důrazem na hraní rolí, vcítění se do postav a improvizaci. Pořádáme dětské LARPové tábory a festival Brnocon.

Čarodějka Melisa

Melisa má velký nadhled a moudrost

Mladá půlelfka, která před lety zatoužila po neomezené moci, vlivu a možná i zadostiučinění, které cítí, že světu dluží. Nevědomky se tak skrze Kameny moci propojila s Temnou bytostí, která začala ovládat její kroky, a díky které se stala mnohem mocnější, než si kdy dokázali sama představit.

Po nějakém čase ale přecenila své síly a při jednom z rituálů, díky kterému chtěla posílit své dovednosti a vědění, se něco pokazilo a jí to zamrazilo v časové smyčce.

Noví obyvatelé Poslední tvrze jí osvobodili a přijali mezi sebe. Je zřejmé že jí čas v izolaci, důvěra a odhalení závoje nově příchozími otevřeli oči přehodnotila své jednání. Vždy však bude čelit tomu jakých zlých činů se dopustila. Do jaké míry jsou však dílem vlivu Temné bytosti?

Kameny moci jsou stále v jejím vlastnictví, stejně jako důvěra dobrodruhů. Spolu s nimi taktéž opustila tvrz a usídlila se ve vzdáleném městečku Větrov, nad kterým převzala moc a stala se tak jeho neoficiální vládkyní díky svým mocným schopnostem..

© RPG PŘÍBĚHY 2023