Rpg příběhy

Jsme skupina hráčů, kterou spojuje záliba ve hraní TTRPG her s důrazem na hraní rolí, vcítění se do postav a improvizaci. Pořádáme dětské LARPové tábory a festival Brnocon.

Baronova Družina

vedena Baronem Lafetem (Vladimír)

Baronova družina jsou frakcí vedenou baronem Lafetem, která se zaměřuje na ochranu a podporu jeho zájmů ve městě. Jsou to loajální a oddaní jedinci, kteří slouží baronovi jako jeho věrní společníci a ochránci. 

Vůdce frakce ve Větrově: Baron Lafet je mocný a bohatý muž, který se nestydí prosazovat svou moc a vliv. Je charismatickým a ctižádostivým vůdcem, který se opírá o své kontakty a peníze. Je nespoutaný autoritami a prosazuje svou vůli sebejistě a odhodlaně. Jeho vedení je založeno na osobní autoritě a příkazech. Jeho silná osobnost a odhodlání jsou hnací silou celé frakce.

Původ a ambice: Baron pochází ze šlechtického rodu, jehož sláva zanikla. Cítí se zodpovědný za obnovu rodinného jména a slávy. Jeho hlavním cílem je získat vlivné postavení ve společnosti a zajistit, aby mu nikdo nemohl nařizovat a svazovat ho zákony nebo pravidly. Baron Lafet objevil zavřený důl v okolí Větrova a vidí v něm příležitost ke zbohatnutí. Plánuje ho obnovit a začít těžit drahocenné suroviny. Tím si slibuje ještě větší bohatství a vliv ve městě.

Členové frakce: Členové frakce jsou přísahou vázáni k baronovi Lafetovi. Jsou oddaní a loajální, ochotní nasadit své životy na ochranu barona a jeho majetku. Věří v jeho vize a snaží se mu pomáhat dosáhnout jeho cílů. Hlavním úkolem baronových mužů je ochrana jeho majetku. To zahrnuje baronovu banku, obchodní povozy a další cenné předměty. Baronova frakce je otevřená pro dobrodruhy, kteří jsou ochotni vykonávat i špinavou práci.

Hledá jedince s bystrýma očima a ušima, schopné provádět špionážní a ochranné úkoly pro banku i obchodní povozy. Členové frakce mají různé schopnosti a dovednosti, které přispívají k ochraně baronových zájmů. Může se jednat o vycvičené válečníky, šikovné špiony, mistry magie nebo finanční odborníky. Jejich schopnosti jsou vyvážené a slouží k efektivnímu plnění úkolů.

Získání moci a prestiže: Baron Lafet je ochoten štědře odměňovat své ochránce za jejich věrnost a vychytralost. Hlavním cílem Baronovy družiny je získat pro sebe a svou frakci vlivné postavení, prestiž a nezávislost ve městě. Chtějí se vymanit z područí ostatních autorit a být svobodní, aby nemuseli podléhat zákonům a pravidlům ostatních.

Baronova družina jsou frakcí silných a neohrožených jedinců, kteří jsou ochotni obhajovat a prosazovat zájmy barona Lafeta. Jsou to dobrodruzi, kteří se nebojí riskovat a přijímat výzvy. Vedeni baronem Lafetem, usilují o získání moci, prestiže a nezávislosti i za hranicemi města.

© RPG PŘÍBĚHY 2023