Rpg příběhy

Jsme skupina hráčů, kterou spojuje záliba ve hraní TTRPG her s důrazem na hraní rolí, vcítění se do postav a improvizaci. Pořádáme dětské LARPové tábory a festival Brnocon.

Královská jednotka

vedena kapitánem Brenem (Jaroslav)

Královská jednotka je udatná a loajální frakce vedená Kapitánem Brenem, která slouží jako věrní služebníci krále a je pověřena ochranou království a bezpečím jeho obyvatel. Tato frakce je složena z hrdých a statečných dobrodruhů, kteří spojují svou sílu, moudrost, znalosti magie a schopnosti boje, a jsou ochotni riskovat své životy pro spravedlnost a prosperitu království. 

Historie a vznik: Královská jednotka má dlouhou historii, kdy byla založena za účelem ochrany krále a království. Jejich kořeny sahají daleko do minulosti, kdy se moudří a silní válečníci shromáždili pod vlajkou krále a slíbili mu svou oddanost. Její tradice se předávají z generace na generaci a každý nový člen je přijímán po důkladném výcviku.

Vůdce frakce ve Větrově: Kapitán Bren je charismatický a zkušený vůdce, který vede jednotku pevnou rukou. Má vysokou autoritu a je respektován i za hranicí své frakce. Je zkušeným válečníkem, který získal úctu a důvěru svých spolubojovníků v nejedné bitvě. Jeho odvaha, zkušenosti, moudrost a vůdcovské schopnosti slouží jako inspirace pro ostatní členy frakce. 

Členové frakce: Královská jednotka přijímá do svých řad silné a rozumné jedince, kteří jsou schopni používat magii i meče. Každý člen je vybaven nejen bojovými schopnostmi, ale také znalostmi v oblasti magie a taktiky. Prochází intenzivním fyzickým, bojovým a duševním výcvikem. Jsou školeni v používání mečů, luků, ale také magických artefaktů a kouzel. Díky tomu jsou v boji vysoce efektivní a dokáží čelit jakýmkoli hrozbám. Královská jednotka je také silné společenství, kde vládne vzájemná důvěra a oddanost. Členové si navzájem pomáhají, trénují spolu a podporují se v nebezpečných situacích. Jsou připraveni riskovat životy jeden za druhého.

Žold a hodnosti: Členové královské jednotky jsou odměňováni pravidelným žoldem za své služby. 

Navíc, pokud prokazují vynikající dovednosti a oddanost, mohou postupovat ve vojenské hierarchii a získávat hodnosti. Každá hodnost přináší další výhody, jako například lepší vybavení, autoritu, přístup ke speciálním misím a možnosti vést menší skupiny bojovníků.

Královská jednotka je tedy frakcí, která je oddána ochraně království a boji proti hrozbám. Jejich členové jsou vybaveni nejen statečností a bojovými schopnostmi, ale také magickými dovednostmi. Pod vedením Kapitána Brena se stávají silnou a spolehlivou silou, která slouží králi a brání bezpečnost království.

královská jednotka – kapitán Bren

© RPG PŘÍBĚHY 2023