Rpg příběhy

Jsme skupina hráčů, kterou spojuje záliba ve hraní TTRPG her s důrazem na hraní rolí, vcítění se do postav a improvizaci. Pořádáme dětské LARPové tábory a festival Brnocon.

Frakce

Královská jednotka

vedena kapitánem Brenem (Jaroslav) Královská jednotka je udatná a loajální frakce vedená Kapitánem Brenem, která slouží jako věrní služebníci krále a je pověřena ochranou království a bezpečím jeho obyvatel. Tato frakce je složena z hrdých

Pokračovat ve čtení »

Runové pláště

vedeny Amarisen (Rozárka) Runové pláště jsou tajemná a mocná frakce, která spojuje magii, alchymii a ochranu přírody. Jejich členové jsou známí svými unikátními schopnostmi a znalostmi v oblasti magie, a jsou odhodlaní chránit svět před

Pokračovat ve čtení »

Baronova Družina

vedena Baronem Lafetem (Vladimír) Baronova družina jsou frakcí vedenou baronem Lafetem, která se zaměřuje na ochranu a podporu jeho zájmů ve městě. Jsou to loajální a oddaní jedinci, kteří slouží baronovi jako jeho věrní společníci

Pokračovat ve čtení »

© RPG PŘÍBĚHY 2023