Rpg příběhy

Jsme skupina hráčů, kterou spojuje záliba ve hraní TTRPG her s důrazem na hraní rolí, vcítění se do postav a improvizaci. Pořádáme dětské LARPové tábory a festival Brnocon.

Runové pláště

vedeny Amarisen (Rozárka)

Runové pláště jsou tajemná a mocná frakce, která spojuje magii, alchymii a ochranu přírody. Jejich členové jsou známí svými unikátními schopnostmi a znalostmi v oblasti magie, a jsou odhodlaní chránit svět před Temnotou, která se neustále blíží. 

Historie a původ: Mají hluboké kořeny v minulosti, kdy byly runy a kouzelné symboly uctívány a používány ke komunikaci s duchy přírody. Tato dávná moudrost se předává z generace na generaci a členové frakce jsou hrdí na své dědictví. 

Vůdce frakce ve Větrově: Amarisen je mladá, ale mimořádně talentovaná dívka, která se stala vedoucí frakce Runových plášťů. Jako druidka a léčitelka Amarisen cítí hlubokou úctu k přírodě a vede frakci s ohledem na rovnováhu magie s přírodou. Zastává mírumilovný a laskavý přístup k vedení frakce. Snaží se vytvářet prostředí, ve kterém se členové cítí podporováni a povzbuzováni, aby rozvíjeli své schopnosti a přinášeli pozitivní změny do světa.

K doplnění svých magických dovedností a poskytování pomoci s magickými substancemi má Amarisen ve frakci hlavního alchymistu. (Jméno) má bohaté znalosti o přípravě elixírů a dalších magických substancí. Sdílí své znalosti s ostatními členy frakce a spolu s Amarisen se snaží objevovat nové alchymistické techniky a léčivé směsi.

Členové frakce: Runové pláště přijímají členy z různých profesí, od mágů a druidů po alchymisty i bojovníky. Všichni jsou vítáni. To znamená, že v jejich řadách najdete různé talenty a dovednosti, které se doplňují a umožňují jim úspěšně čelit výzvám. 

Runové pláště se specializují na magii a jejich členové jsou mistři různých oblastí magických praktik. Mohou ovládat chemické prvky, provádět léčivé rituály, sesílat ochranná i bojová kouzla a pracovat s alchymistickými elixíry. Každý člen frakce se specializuje na určitý druh magie, ale spolupracují a sdílejí své znalosti, aby byli efektivnější jako celek. 

Hlavní cíl: Runové pláště cítí hlubokou úctu k přírodě a vědí, jak je důležité udržovat rovnováhu mezi světem magie a světem přírody. Věří, že magie vychází z přírody, kdy bez jednoho by neexistovalo to druhé. Věnují se ochraně vzácných druhů rostlin a zvířat, a také se snaží udržovat harmonii v přírodních silách. Ochrana stromu života a zastavení šíření Temnoty jsou pro ně prioritou. 

Vzhled: Členové runových plášťů mají svůj charakteristický vzhled a symboliku. Jejich pláště, oděv či tváře často zdobí runové znaky, které vyjadřují jejich příslušnost k frakci. Mnozí nosí runové talismany nebo amulety, které mají ochrannou nebo posilující sílu. 

Runové pláště jsou frakcí, která se zaměřuje na magii, ochranu přírody a boj proti Temnotě. Jejich členové jsou vybaveni nejen magickými schopnostmi, znalostmi a odhodláním, které je spojuje a umožňuje jim čelit výzvám, před nimiž stojí.

© RPG PŘÍBĚHY 2023